pozadie z napisom Tomata

Projekty

Júl 1, 2019

Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia administratívnej budovy


Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/337-5c0386a8bd/.

Lehota na predkladanie ponúk:
do 22.07.2019, 16:00 hod.

Oktober 27, 2016

Výzva na predkladanie ponúk k projektu

Modernizácia konzervárenskej výroby TOMATA s.r.o.